Nyheter

Här presenterar vi nyheter som är aktuella för Prima Kapitalförvaltning Sverige AB
Är ni intresserade av att ta del av dessa olika förvaltningsmöjligheter, hör av er!

20240617

Våra diskretionära fondportföljer utveckling från 1:a januari till 31:e maj, 2024


Riskkategori låg      +   7,44 %   (Räntebärande)
Riskkategori medel + 13,29 %   (Aktiefonder)

Riskkategori hög     + 16,89 %   (Aktiefonder)

20240513

Vår diskretionära Globala aktieportföljs utveckling från 1:a januari till 26:e april, 2024


Alpcot Global Select                                        + 18,07 %

Jämförelseindex (MSCI World All Countries)      +   1,00 %


20240513

Vår diskretionära aktieportfölj med utdelande nordiska bolag utveckling från 1:a januari till 26:e april, 2024


Alpcot Utdelande Aktieportfölj      + 10,94 %

Jämförelseindex (Vinx Nordic)      +   5,38 %

Säljstart i augusti! Minsta insättning 250 000 SEK.


20240503

Våra diskretionära fondportföljer utveckling från 1:a januari till 30:e april, 2024


Riskkategori låg      +   6,82 %   (Räntebärande)
Riskkategori medel + 12,45 %   (Aktiefonder)

Riskkategori hög     + 15,59 %   (Aktiefonder)

20240425

Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

har levererat den bästa kvartalsrapporten någonsin under kvartal 1, 2024.
Vi ser att utvecklingen kommer att fortsätta starkt även kommande år!

VD/Ola Stenman

20240425

Våra diskretionära fondportföljer utveckling kvartal 1, 2024


Riskkategori låg      +   5,77 %   (Räntebärande)
Riskkategori medel + 11,85 %   (Aktiefonder)

Riskkategori hög     + 15,16 %   (Aktiefonder)