Vårt erbjudande!

Lokal närvaro - Globalt nätverk

Grundläggande

Vårt team hjälper till med behovsanalys, kundens önskemål och riskvilja samt ser över kundends ekonomiska möjligheter!

Som ny kund hos oss börjar vi alltid från början för att på så vis förstå din situation, dina önskemål och vad du värdesätter här och nu. Därefter arbetar vi fram en strategi som passar dig för framtiden. Då säkerställer vi att vi gör rätt från början.

Vårt utbud är kraftfullt och vi kan vara behjälpliga på många sätt. Ni kanske önskar slippa tänka på själva förvaltning och istället ägna er åt det som ni önskar. Då har vi vägvinnande lösningar dessutom går all fondersättning tillbaka till våra kunder! Vårt fondutbud är ett av de största i Norden.

Fondportfölj

Depåportfölj

Diskretionär Förvaltning


Vi har förmånen och med hjälp av Alpcot AB skapat ett förvaltarråd där Jonas Olavi och hans team (Alpcot AB) sköter den dagliga förvaltningen. Jonas har närmare 30 års erfarenhet från den finansiella marknaden och är en väletablerad förvaltare. Även representant från
Prima Kapitalförvaltning finns med i förvaltarrådet.


Läs mer om Jonas Olavi och Alpcots strategirapporter här!

Investeringssparkonto - Reavinstbeskattad depå -Kapitalförsäkring -
Tjänstepension

Aktie - fondhandel - försäkring

Vår rådgivning

Investeringsrådgivning

Långsiktig dialog för dig​ och för oss.

Vårt arbete som rådgivare är mer än att bara se på avkastningen. Det handlar om ett grundläggande arbete där dialogen och resultaten mynnar ut i en gemensam förståelse där nya frågeställningar uppstår som genererar progression för framtiden. Med ett välgrundat och målinriktat arbetssätt, når vi till en gemensam framgång med förvaltningen. Med rätta värderingar och de möjligheter som återspeglar sig i förvaltningen kommer det ge resultat.

Våra befintliga kunder vet att vi är tillgängliga och är lätta att nå. Det ska du som ny kund också känna att du är mer än välkommen med dina frågeställningar som vi kan ge feedback och vara hjälpsamma kring.

Det är inte bara god avkastning du ska förvänta dig utan även en service i toppklass.

Det är dessa värden du får som kund hos Prima Kapitalförvaltning AB.