Valet är ditt! Framtiden är vår!

Prima Kapitalförvaltning AB startade 2007 i Mjölby och mycket har hänt sedan dess. Tusentals värdepappersaffärer och mängder av kundbesök har genomförts under åren. Regelverket för hur rådgivning ska bedrivas har förändrats kraftigt och till det bättre för alla parter men framför allt för att säkerställa att kunderna får rätt råd samt till en rimlig kostnad. Vidare har flytträtten för tjänstepensioner utvidgats vilket innebär att kunderna har rätt att flytta sitt sparande till ett annat försäkringsbolag för att på så vis få ner kostnaderna och möjligheten till ett bättre sparande. Kunderna slipper att sitta inlåsta i dåliga produkter. Sedan 2020 har Prima Kapitalförvaltning AB intentifierat ett samarbete med Stellar Capital AB i Göteborg för att på så vis finna goda synergieffekter som skapar bra utrymme för mer tid med våra kunder.Prima Kapitalförvaltning AB (556730-1329) är anknutet ombud (Ombudet) till värdepappersbolaget Safe Return Asset Management Nordic AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Safe Return AB står under Finansinspektionens tillsyn. 

I egenskap av anknutet ombud får Ombudet marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Safe Return:s värdepapperstillstånd. 

Safe Return AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Ombudet, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. 

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Safe Return AB. 

Läs mer på Safe Returns hemsida
2023 kommer att bli ett framgångsrikt år på många vis tror vi!


Nu lyfter vi möjligheterna än mer!


Med de lagar och regler som styr vår verksamhet och att verkligheten ter sig alltmer komplex och oförutsägbar har vi det senaste året funnit en långsiktig lösning som gynnar dig, din framtid och dina mål. Prima Kapitalförvaltning, Stellar Capital och Safe Return Asset Management Nordic AB kommer att bli en enhet under namnet Safe Return. Safe Return Asset Management Nordic AB kommer att bedriva försäkringsförmedlingen och är även medlemmar i Tydliga och SFM (Sveriges Försäkringsförmedlares Förening) samt att investerings- rådgivning via Safe Return AB. Till stöd för vår investeringsrådgivning har vi Safe Return som möjliggör en förstklassig portföljförvaltning och aktierådgivning. Vi kommer även att ha kvar vår förvaltning hos Alpcot AB och Jonas Olavi med det förvaltningsteam som vi tidigare har bildat. Allt för att leverera ett förstaklassigt produktutbud. Du som kund kommer att kunna fortsätta att vara kund, med fördelen att vi får tillgång till ett betydligt bättre utbud än tidigare. I utbudet finns investeringslösningar på Avanza Bank, Nordnet Bank, Ålandsbanken och Alpcot.

Valet är Ditt! Framtiden är Vår!