Hur vill du ha din framtid?

Prima Kapitalförvaltning AB startade 2007 i Mjölby och mycket har hänt sedan dess. Tusentals värdepappersaffärer och mängder av kundbesök har genomförts under åren. Regelverket för hur rådgivning ska bedrivas har förändrats kraftigt och till det bättre för alla parter men framför allt för att säkerställa att kunderna får rätt råd samt till en rimlig kostnad. Vidare har flytträtten för tjänstepensioner utvidgats vilket innebär att kunderna har rätt att flytta sitt sparande till ett annat försäkringsbolag för att på så vis få ner kostnaderna och möjligheten till ett bättre sparande. Kunderna slipper att sitta inlåsta i dåliga produkter. Har ni intresse av att undersöka er situation, hör av er så hjälper vi till med en utredning.


Prima Kapitalförvaltning AB (556730-1329) är anknutet ombud (Ombudet) till värdepappersbolaget Alpcot AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn. 

I egenskap av anknutet ombud får Ombudet marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot:s värdepapperstillstånd. 

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Ombudet, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. 

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB. 

Läs mer på Alpcots hemsida


Rådgivare är licensierad hos Swedsec och Insuresec.