Ge dig själv framtida möjligheter!

Prima Kapitalförvaltning AB startade 2007 i Mjölby och mycket har hänt sedan dess. Tusentals värdepappersaffärer och mängder av kundbesök har genomförts under åren. Regelverket för hur rådgivning ska bedrivas har förändrats kraftigt och till det bättre för alla parter men framför allt för att säkerställa att kunderna får rätt råd samt till en rimlig kostnad. Vidare har flytträtten för tjänstepensioner utvidgats vilket innebär att kunderna har rätt att flytta sitt sparande till ett annat försäkringsbolag för att på så vis få ner kostnaderna och möjligheten till ett bättre sparande. Kunderna slipper att sitta inlåsta i dåliga produkter. Sedan 2020 har Prima Kapitalförvaltning AB intentifierat ett samarbete med Stellar Capital AB i Göteborg för att på så vis finna goda synergieffekter som skapar bra utrymme för mer tid med våra kunder.


Vi tycker det är viktigt att man ger sig själv möjligheter för en bra framtid! Varmt välkommen till oss som kund.